Zarząd

  Prezes:       Stefan Oleksik                        

  Naczelnik:      Adam Ordon                       

  Zastępca naczelnika: Monika Kowalska       

  Skarbnik:      Mateusz Kowalski                

  Sekretarz:     Adrian Kaczuga                   

  Gospodarz:   Franciszek Oleksik               

  Członek:      Grzegorz Wendzik                

 

Komisja Rewizyjna

 

  Przewodniczący:  Herbert Raj      

  Sekretarz:   Marian Kluczniak      

  Członek:   Czesław Badura