Zarząd

  Prezes:             Marcin Badura                    

  Naczelnik:        Sebastian Filipczak            

  Zastępca naczelnika:       Karolina Hak      

  Skarbnik:         Kamil Gorol                         

  Sekretarz:        Andżelika Świt                    

  Gospodarz:     Damian Ledwoń                  

  Członek:           Robert Piech                       

 

Komisja Rewizyjna

 

  Przewodniczący:  Adrian Kaczuga     

  Sekretarz:      Arkadiusz Kaczuga       

  Członek:         Dawid Kaczuga