Dotacje

Dotacje za rok 2018

1. Ostatki

Na realizację ostatek otrzymano dotację w wysokości 1700,00zł

2. Zachęcenie młodzieży do wsąpienia do MDP

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 1000,00zł

3. Dożynki

Na realizację dożynek otrzymano dotację w wysokości 1700,00zł

4. Festyn strażacki

Na realizację festynu otrzymano dotację w wysokości 1700,00zł

5. Sadzenie krzewów

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 600,00zł

 

Dotacje za rok 2017

1.Ostatki

Na realizację Ostatek otrzymano dotację w wysokości 1700,00 zł.

2. Zachęcenie młodzieży do wstąpienia do MDP

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 1000,00zł

3. Festyn strażacki 

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 1700,00zł

4. Poszykiwanie bursztynowej komnaty

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 2015,00zł

5. Sadzenie krzewów 

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 600,00zł

6. Andrzejki

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 600,00zł

 

Dotacje za rok 2016

1.      Strona internetowa 

Na wykonie strony internetowej otrzymano dotację w wysokości 500,00 zł.

2.     Ostatki

Na realizację Ostatek otrzymano dotację w wysokości 1750,00 zł.

3.     Remont kaplicy św. Stanisława

Na remont kaplicy otrzymano dotację w wysokości 4000,00 zł.

4.      Festyn strażacki

Na realizaję festynu strażackiego otrzymano dotaję w wysokości 1750,00 zł.

5.      Dożynki

Na realizację dożynek otrzymano dotację w wysokości 1750,00 zł.

6.    Ćwiczenia OSP Gminy Woźniki

Na realizację ćwiczeń otrzymano dotację w wysokości 3000,00 zł.   

7.      

 

Łącznie otrzymano dotację na kwotę: 12750,00 zł.