Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy została utworzona w roku 1904